Στην Ελληνική Εβδομάδα Δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης «in Action SDGs Week 2021», που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα, θα συμμετέχει ο ΠΣΒΑΚ. Η Ελληνική Εβδομάδα Δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας κινητοποίησης των Ηνωμένων Εθνών, «Global Week to #Act4SDGs», η οποία λαμβάνει χώρα κάθε Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η εθνική καμπάνια με τίτλο «Γίνε η αλλαγή για τον άνθρωπο & τον πλανήτη», διοργανώνεται από το QualityNet, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ, με την υποστήριξη του European Sustainable Development Network και τη στήριξη Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Εθνικών Φορέων. Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους του ΠΣΒΑΚ, ο οποίος θα λειτουργήσει ως Strategic Partner της Ελληνικής Εβδομάδας Δράσης 2021 και θα υπογράψει επίσημο μήνυμα για τη δέσμευση του, στη δημιουργία της Βιώσιμης Ελλάδας 2030.