Η Safilo παρουσιάζει το νέο σχεδιασμό του εταιρικού της website, που είναι εντελώς ανανεωμένο και έχει σαφή στόχο να βελτιώσει την αλληλεπίδραση με όλους τους ενδιαφερόμενους (πελάτες, επενδυτές, καταναλωτές, νέα ταλέντα, προμηθευτές και τοπικές κοινότητες). Tαυτόχρονα, αναδεικνύει τις αξίες που προάγει η εταιρεία, που αφορούν στην καινοτομία σε επίπεδο τεχνολογίας και υλικών, την αριστεία προϊόντων, τον σεβασμό για το περιβάλλον και το sustainability.

Στο νέο website, που σχεδιάστηκε ώστε να διευκολύνει την πλοήγηση και να προσφέρει πληροφορίες με σαφή και άμεσο τρόπο σε όλους τους επισκέπτες, το περιεχόμενο έχει οργανωθεί ανά τομέα και εμπλουτίζεται με εικόνες, δεδομένα και infographic στοιχεία, δημιουργώντας μια μετάβαση από την αμιγώς λειτουργική πληροφορία σε μια πραγματικά συμμετοχική εμπειρία. «Στόχος μας είναι ο νέος μας ιστότοπος να αποτελεί μια αντιπροσωπευτική αποτύπωση της ουσίας και της αποστολής της Safilo.

Σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει δύο βασικές ανάγκες: την παροχή πληροφορίας που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επισκεπτών και την έκφραση του μοναδικού πνεύματος που διακρίνει τον όμιλο», σχολίασε ο Angelo Trocchia, Διευθύνων Σύμβουλος του Safilo Group. Ο νέος εταιρικός ιστότοπος αποτελεί ένα από τα ορόσημα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Safilo, που περιλαμβάνει επίσης την έναρξη λειτουργίας της νέας Β2Β πλατφόρμας, που πραγματοποιήθηκε πέρυσι σε όλη την Ευρώπη, καθώς και την υιοθέτηση της νέας πλατφόρμας CRM (Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών).