Σύμφωνα με πληροφορίες, το Instagram θα περιορίσει τις δωρεάν λειτουργίες των αγορών και, παράλληλα, θα ευθυγραμμιστεί με τον μείζονα στόχο της μητρικής εταιρείας Meta, προς τη διαφήμιση. Μεταξύ των λειτουργιών αγορών του Instagram, φαίνεται πως εντοπίζονται αρκετές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή εσόδων. Σημειώνεται ότι τα έσοδα της Meta επλήγησαν λόγω των νέων χαρακτηριστικών ιδιωτικότητας που ανακοίνωσε η Apple. Έτσι, η εταιρεία οδηγείται στη διερεύνηση πιθανών υπηρεσιών επί πληρωμή σε όλες τις εφαρμογές της.

(Πηγή: WARC)