Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, ο Όμιλος Benetton εγκαινιάζει το Green B, ένα εγχείρημα που συγκεντρώνει όλες τις πρωτοβουλίες των εμπορικών σημάτων της εταιρείας για την αειφορία. Από την ιδέα και την παραγωγή ενός προϊόντος έως την αλυσίδα εφοδιασμού, από την ενεργειακή αποδοτικότητα έως τις ανάγκες των κοινοτήτων ανά τον κόσμο που συμμετέχουν στο εγχείρημα, αυτό το όραμα επισημοποιεί τη δέσμευση της εταιρείας για το περιβάλλον και τους ανθρώπους και αποτελεί μία από τις σταθερές αξίες της. Μέσα στα επόμενα χρόνια, ο όμιλος θα παράγει πιο βιώσιμα προϊόντα και θα δημιουργήσει μια αλυσίδα εφοδιασμού, που θα σέβεται όλο και περισσότερο το περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, θα αυξήσει την αποδοτικότητα των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, καθώς και των καταστημάτων της σε ότι αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τη διαχείριση των αποβλήτων, ακολουθώντας το παράδειγμα του νέου καταστήματος υψηλής βιωσιμότητας που εγκαινιάστηκε στη Φλωρεντία στις αρχές Μαρτίου. Tο λογότυπο του εγχειρήματος είναι η μέλισσα, που αποτυπώνει τα εμβληματικά πλεκτά της Benetton, και αντιπροσωπεύει τη συμβολή κάθε ατόμου σε μια οργανικά αναπτυσσόμενη κυψέλη. Το εγχείρημα Green B θα έχει διάφορες εκφράσεις, καθώς θα χρησιμοποιείται σε όλα τα σημεία επικοινωνίας με τον όμιλο Benetton, όπως στα καταστήματα, στις ψηφιακές πλατφόρμες και στις ετικέτες των ενδυμάτων, που αντικατοπτρίζουν τις αξίες που ενσωματώνει και εμπεριέχει αυτό το εγχείρημα.