Το brand κοσμημάτων Hadra ξεκίνησε συνεργασία με την εταιρεία Value, αναθέτοντάς της τα social media. Ταυτόχρονα οι υπηρεσίες performance στοχεύουν στην καλύτερη και ευρύτερη αναγνωρισιμότητα του brand ώστε να το αγαπήσουν ακόμα περισσότερα άτομα.