Νέα ζώνη για την Ευρώπη δημιουργεί η L’Oréal, υπό την ηγεσία του Vianney Derville, νυν Προέδρου Δυτικής Ευρώπης L’Oréal. Υπό την ηγεσία του, οι δύο πρώην ζώνες της Δυτικής Ευρώπης και της Ανατολικής Ευρώπης θα ενωθούν σε μία ενιαία, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα βοηθήσουν στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Ο Vianney εντάχθηκε L’Oréal το 1992, ως product manager του κλάδου προϊόντων ευρείας διανομής στη Γαλλία, για τη Lascad, ενώ το 1999 διορίστηκε Γενικός Διευθυντής του κλάδου προϊόντων ευρείας διανομής στην Ιαπωνία, μια θέση που κατείχε για 4 χρόνια.

Στη συνέχεια, ο Vianney διορίστηκε Γενικός Διευθυντής της L’Oréal Ισπανίας το 2004. Επιστρέφοντας στο Παρίσι το 2007, ο Vianney κατείχε διάφορους ρόλους, ώσπου διορίστηκε επικεφαλής των διεθνών αγορών του κλάδου προϊόντων ευρείας διανομής, το 2013. Το 2016 διετέλεσε Πρόεδρος Δυτικής Ευρώπης, ενώ τα τελευταία χρόνια, έχει μετατρέψει επιτυχώς τη ζώνη σε ένα μοντέλο λειτουργίας πολλαπλών τμημάτων, το οποίο οδήγησε σε σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Ο Nicolas Hieronimus, Διευθύνων Σύμβουλος της L’Oréal, δήλωσε σχετικά: «Ο πλούτος της εμπειρίας του Vianney και το μακροχρόνιο ιστορικό ηγεσίας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τον καθιστούν την τέλεια επιλογή για αυτόν τον εξαιρετικά στρατηγικό ρόλο». Ο διορισμός του Vianney Derville θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021.