Το «Ηλιτόμηνον», μέσω της συνεισφοράς των Pampers δώρισε μια ακόμα θερμοκοιτίδα νέου τύπου στην Α’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, στο πλαίσιο της υποστήριξης των ΜΕΝΝ (Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών) με ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό, για τη συνεχή βελτίωση της φροντίδας των μωρών που γεννιούνται πρόωρα. Τα Pampers ενισχύουν σταθερά το έργο του Ηλιτόμηνον, καθώς μέχρι σήμερα έχουν δωρίσει συνολικά έξι νέου τύπου θερμοκοιτίδες, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή βελτίωση της νοσηλείας των πιο μικρών και ευάλωτων μωρών.

Η 1η θερμοκοιτίδα προσφέρθηκε από το «Ηλιτόμηνον» το 2019 στη ΜΕΝΝ του Γενικού Νοσοκομείου «’Έλενα Βενιζέλου» στην Αθήνα, η 2η από το «Ηλιτόμηνον» το 2020 στη A’ ΜΕΝΝ ΑΠΘ του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, η 3η θερμοκοιτίδα προσφέρθηκε από το «Ηλιτόμηνον» το 2021 στο Νεογνολογικό Τμήμα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, η 4η θερμοκοιτίδα το 2022 στη B’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και η 5η θερμοκοιτίδα το 2023 στη ΜΕΝΝ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.