Το 2022, η αξία της παγκόσμιας αγοράς παιδικών ενδυμάτων αναμένεται να ανέλθει σε 263 δισ. δολάρια, με προβλεπόμενη ετήσια ανάπτυξη 3% τα επόμενα 4 χρόνια, προοπτική που οδηγεί τις αλυσίδες γρήγορης μόδας να αφιερώσουν περισσότερο χώρο στις παιδικές συλλογές. Σύμφωνα με τα Retviews της Lectra, που αναλύουν τη μεταβολή στο μείγμα προϊόντων των e-shops εταιρειών μόδας, το μερίδιο των παιδικών συλλογών αυξήθηκε από 35% σε 40% μεταξύ 2021 και 2022. Στην ισπανική Zara τα παιδικά αναλογούσαν σε 35% το 2021 και έφθασαν το 45% στις αρχές 2022, ενώ στην ιαπωνική Uniqlo, το μερίδιο των παιδικών ανέβηκε από 25% το 2021 σε 30% το 2022.

Οι συγκεκριμένες αλυσίδες στοχεύουν κυρίως στη γενιά Alpha, δηλαδή τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2010 και εξισορροπούν την γκάμα τους δίνοντας περισσότερο χώρο στα προϊόντα για αγόρια. Ως τώρα, τα προϊόντα για κορίτσια είχαν το μερίδιο του λέοντος. Αυτή η τάση εντάσσεται στην προσπάθεια για μεγαλύτερη συμπερίληψη, καθώς ενισχύεται και η συλλογή unisex προϊόντων. Το 2021, 20% της γκάμας Zara απευθυνόταν σε κορίτσια 3-15 ετών και λιγότερο από 15% σε αγόρια των ίδιων ηλικιών, αλλά το 2022 το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 17% ανά φύλο.

Αυτό είναι εμφανέστερο στην επίσης ισπανική Mango, όπου το 2021, περισσότερο του 25% της γκάμας απευθυνόταν σε κορίτσια και 15% σε αγόρια. Ένα χρόνο αργότερα, το μερίδιο είναι 18% και 17% αντιστοίχως. Όπως και στα ρούχα ενηλίκων, έτσι και στα παιδικά, η μέση τιμή ανέβηκε το πρώτο τρίμηνο του 2022. Στην Gap, η αύξηση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν 7%, με μέση τιμή τα 30 ευρώ. Τα αντίστοιχα ποσοστά αύξησης διαμορφώθηκαν σε 14% στη Uniqlo, με μέση τιμή τα 14 ευρώ, 9% στη Zara και 5% στη Mango.

(Πηγή: FashionNetwork.com)