Οι κορυφαίοι στο OTC και τα προϊόντα Φαρμακείου επιβραβεύονται για τις καλές πρακτικές και την καινοτομία τους, για 4η χρονιά μέσα από τα Best in Pharmacy Awards της Boussias. Έτσι, οι εταιρείες-προμηθευτές Φαρμακείου αξιοποιούν μία μοναδική ευκαιρία αναγνώρισης των δράσεων μάρκετινγκ και των προϊόντων τους και ανάδειξής τους στη φαρμακευτική αγορά και το ευρύ κοινό. Βασικοί Πυλώνες Βράβευσης είναι οι: Best in Marketing, Best in R&D, Best in Sales & Training, Best in Sustainability, καθώς και ο νέος Best in Covid-19 Conscious. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι στις 25 Ιουνίου 2021 και περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής είναι διαθέσιμες στο www.bestinpharmacy.gr