Τα πολυκαταστήματα Attica συνεργάζονται με την Polygreen, με στόχο την ανακύκλωση ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ στο πλαίσιο του προγράμματος Just Go Zero. Η διαδικασία συλλογής ρούχων προς επαναχρησιμοποίηση έχει ως βάση δύο πολυκαταστήματα Αttica στην Αθήνα, στο City Link και στο Golden Hall, και άλλα δύο στη Θεσσαλονίκη, στην Τσιμισκή και στο Mediterranean Cosmos. Οι επισκέπτες τους καλούνται να τοποθετήσουν τα παλιά τους ρούχα, δερμάτινα και υφασμάτινα αξεσουάρ και παπούτσια, ιδανικά καθαρά και σε καλή κατάσταση, στα recycling stations που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των Αttica. Στη συνέχεια, η Polygreen αναλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά τους σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, όπου διαχωρίζονται με φροντίδα, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους, μέσω second hand συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Ό,τι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί σαν πρώτη ύλη στην επιπλοποιία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο. Επιπλέον, η συνεργασία επεκτείνεται στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση υλικών από το πολυκατάστημα Αttica City Link και από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, υιοθετώντας το πρόγραμμα Just Go Zero. Μέσω του προγράμματος, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα υπολείμματα καφέ διαχωρίζονται στην πηγή, συλλέγονται από το Attica και μεταφέρονται σε μονάδες επεξεργασίας της Polygreen. Τα ανακυκλώσιμα υλικά γίνονται εκ νέου χρήσιμες πρώτες ύλες και τα υπολείμματα καφέ μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτιρίων.