Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο Μητροπολιτικό-Ακμή προχώρησε η Symmetria, με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων στους τομείς της επιμόρφωσης και της συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, πρόκειται να επιτευχθούν η έρευνα στον χώρο της υγείας, της αισθητικής ιατρικής, της γενετικής, της διατροφής, της ιατρικής ευεξίας και φυσικής κατάστασης, η εκπαίδευση επαγγελματιών στον χώρο της υγείας, η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους και των συνεργατών τους και η απόκτηση εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.