Ανοδική ήταν η πορεία του κλάδου της ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα και το οκτάµηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ). Όπως σηµειώνει ο Σύνδεσµος, από το δεύτερο τρίµηνο και µετά όλοι οι οικονοµικοί δείκτες παρουσιάζουν ανοδική πορεία, ενώ µε το άνοιγµα των εµπορικών καταστηµάτων στη Ελλάδα και στις Ευρωπαϊκές αγορές, παρατηρείται σηµαντική ανάκαµψη του κλάδου και σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Ειδικότερα, ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής κατέγραψε άνοδο 16,8% στην ένδυση και 13,7% στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ οι λιανικές πωλήσεις ενδυµάτων ενισχύθηκαν κατά 23%, που σε συνδυασµό µε την αύξηση των εξαγωγών κατά 14,6% οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων κατά 16,3%.

Επίσης, αύξηση 22% κατέγραψαν οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο οκτάµηνο, οι οποίες ανήλθαν στα 1,2 δισ. ευρώ από 987 εκατ. ευρώ το 2020. Πρωταγωνιστής σε αυτή τη θετική πορεία της αλυσίδας είναι οι εξαγωγές του πρωτογενούς τοµέα, του βαµβακιού, οι οποίες σηµείωσαν µεταβολή +50%, στα 338 εκατ. ευρώ. Επίσης, άνοδο 14,6% σηµείωσαν οι εξαγωγές ενδυµάτων, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία κατέγραψαν αύξηση 11,9%. Όσον αφορά τις εισαγωγές, αυξήθηκαν κατά 8,2%, µε τη µεγαλύτερη αυξηση να καταγράφεται στα κλωστοϋφαντουργικά (18%) και στα ενδύµατα (4,9%).