Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Καλλυντικών και Αρωμάτων επιδεικνύοντας υψηλή ευαισθησία έναντι των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος συναντήθηκε με εκπροσώπους του Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την 9η Νοεμβρίου. Στόχος του Συνδέσμου είναι να συμβάλει στον καθορισμό μιας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιομηχανία των καλλυντικών προϊόντων. Ειδικότερα συζητήθηκε ο Κανονισμός για τα Υλικά Συσκευασίας και τη Διαχείριση των Αποβλήτων Συσκευασίας (PPWR). Ορισμένες αλλαγές στον Κανονισμό PPWR αναμένεται να επηρεάσουν και την ελληνική βιομηχανία.