Σηµαντική διατήρηση του περσινού τζίρου µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος Mothercare ανακοίνωσε η εταιρεία Ι.Κλούκινας- Ι.Λάππας στο πλαίσιο δηµοσιοποίησης των οικονοµικών µεγεθών του γ’ τριµήνου της χρήσης 2020. Ο κύκλος εργασιών της µητρικής εταιρείας ανήλθε σε 15.636 χιλ. ευρώ έναντι 17.162 χιλ. ευρώ, µειωµένος κατά 8,89% σε σχέση µε το 9µηνο του 2019.  

Οι πωλήσεις του εµπορικού τοµέα που αποτελεί την κύρια δραστηριότητα στην  Ελλάδα, διαµορφώθηκαν σε 14.869 χιλ. ευρώ από 15.749 χιλ. ευρώ το 9µηνο του 2019, µειωµένες κατά 5,59%. Οι πωλήσεις της εταιρείας για τον µήνα Οκτώβριο κυµάνθηκαν στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα (2.179 χιλ. ευρώ για το 2020 έναντι 2.333 χιλ. ευρώ για το 2019). Για το διάστηµα 1/1-30/11/2020 η εταιρεία, κατάφερε να περιορίσει την απώλεια του τζίρου στις λιανικές πωλήσεις σε ποσοστό 8% σε σχέση µε το περσινό διάστηµα.  

Όµως µετά την επιβολή και του δεύτερου lockdown, περιορίστηκαν οι πωλήσεις σε ένα κρίσιµο χρονικό σηµείο, όπου η εταιρεία σηµειώνει σηµαντικό ποσοστό των ετήσιων συνολικών εσόδων. Παρόλ’ αυτά, εκτιµάται ότι  η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήµατος για τον µήνα Δεκέµβριο θα καταφέρει να διατηρήσει περίπου το 60% – 65% του τζίρου του περσινού Δεκεµβρίου.