Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Tex-Med Alliance, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο ΣΕΠΕΕ, διοργανώνεται το 2ο Ανοικτό Φόρουμ για την κυκλική οικονομία στην αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 8 Ιουνίου, από τις 11:00 ως τις 13:30.

Στο πρώτο μέρος του φόρουμ θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Leftovers (στοκ νημάτων, υφασμάτων και αξεσουάρ ένδυσης) που έχει ως στόχο την προώθηση των εν λόγω προϊόντων.