Η Communication Lab αναλαμβάνει τη διαχείριση της εταιρικής επικοινωνίας της L’Oréal Hellas, θυγατρικής της L’Oréal Group, κατόπιν διεξαγωγής σχετικού spec. Η νέα συνεργασία αφορά στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού πλάνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Internal Communications, External Communications, Public Affairs, καθώς και το συντονισμό του Γραφείου Τύπου.