Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, για όγδοη χρονιά, διερεύνησε τη συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων στην Black Friday και αξιολόγησε τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, σε πανελλαδικό δείγμα 300 επιχειρήσεων στους κλάδους: είδη οικιακού εξοπλισμού, ψυχαγωγικά-επιμορφωτικά-αθλητικά είδη, ένδυση-υπόδηση και εμπορία Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού υλικού, καλλυντικά-κοσμήματα. Η μειωμένη καταναλωτική δύναμη σε συνδυασμό με το αυξημένο λειτουργικό κόστος δεν ευνόησαν ιδιαίτερα τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην εν λόγω πρακτική, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής έχουν συμβάλει στην παγίωση αυτής της ενέργειας.

Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (41%) που συμμετείχαν σε αυτήν την πρακτική πραγματοποίησαν εκπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μετατρέποντας ουσιαστικά την «Black Friday» σε «Black Week», ενώ σχεδόν 3 στις 4 επιχειρήσεις (72%) υιοθέτησαν εκπτώσεις έως 30%. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εμφανίζονται σχετικά ικανοποιημένες αναφορικά με την επισκεψιμότητα, καθώς για σχεδόν 6 στις 10 καταγράφηκε μέτριος/ υψηλός βαθμός ικανοποίησης. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε επίπεδο ικανοποίησης των επιχειρήσεων αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, αφού το 56% αυτών δήλωσε μέτρια/ πολύ ικανοποιημένο.

Η εικόνα αναφορικά με την επισκεψιμότητα και με τις πωλήσεις, προσομοιάζει κατά πολύ με την αντίστοιχη περυσινή, υπογραμμίζοντας τη στασιμότητα της αγοραστικής κίνησης, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις επιπτώσεις της πληθωριστικής κρίσης στην καταναλωτική δαπάνη. Η εικόνα της στασιμότητας επαληθεύεται από το γεγονός ότι το 46% των επιχειρήσεων σημειώνει ότι οι πωλήσεις τους κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.