Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συμβολή του tax-free shopping σε επίπεδο χωρών. Σύμφωνα με έκθεση του CEBR (Centre for Economics and Business Research της Μ. Βρετανίας) που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο και ανέλυσε την αξία των αφορολόγητων αγορών σε 7 χώρες μέλη της ΕΕ, οι αφορολόγητες αγορές θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα για την αύξηση των τουριστικών εσόδων. Η έκθεση, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα προ του κορωνοϊού, καταλήγει ότι για την Ελλάδα, τα έσοδα από τις αφορολόγητες αγορές εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ το 2019, για τη Γαλλία σε 6,4 δισ. ευρώ το 2018, για Πορτογαλία σε 1,3 δισ. ευρώ το 2019 και για την Ισπανία σε 4,1 δισ. ευρώ για το 2019.

Μεταξύ των κύριων ευρημάτων της έκθεσης η οποία ανατέθηκε στο CEBR από το Refundit, ήταν πως ο εκσυγχρονισμός του τρέχοντος συστήματος αφορολόγητων αγορών θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα κάθε χώρας, υπερκαλύπτοντας τη διαφορά που θα προέκυπτε από τις επιστροφές ΦΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα για την Ελλάδα θα αυξάνονταν κατά 155 εκατ. ευρώ έως 311 εκατ. ευρώ, για τη Γαλλία από 2,3 δισ. ευρώ έως 4,7 δισ. ευρώ, για τη Πορτογαλία από 350 εκατ. ευρώ έως 700 εκατ. ευρώ και για την Ισπανία από 801 εκατ. ευρώ έως 1,6 δισ. ευρώ. Τα δεδομένα έχουν υπολογιστεί πριν το Brexit, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που τα πράγματα επανέλθουν στην κανονικότητα και ο τουρισμός επιστρέψει στα επίπεδα προ κορωνοϊού, οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο.