Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το 2023 οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ξεπέρασαν σε αξία τα 1,8 δισ. ευρώ το 2023. Ειδικότερα, η συνολική αξία ελληνικών εξαγωγών ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 1,82 δισ. ευρώ το 2023 έναντι 2,35 δισ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας σημαντική μείωση κατά 22,8%.

Αναλυτικά, οι εξαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 859 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 22,5%, ενώ οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε 509 εκατ. σημειώνοντας μείωση 10,9% και οι εξαγωγές βαμβακιού σε 450 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 33,4%. Στην ένδυση οι εξαγωγές πλεκτών ενδυμάτων αντιπροσωπεύουν το 57% της αξίας εξαγωγών ενδυμάτων και το 80% της αξίας εξαγωγών ενδυμάτων κατευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αντίστοιχο ποσοστό για την κλωστοϋφαντουργία ανέρχεται σε 71% και για το βαμβάκι σε 8,5%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας το 2020, κατέγραφαν συνεχή αύξηση μετά το 2015, έως και το 2022. Η μείωση των εξαγωγών το 2023 οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση της κατανάλωσης ενδυμάτων λόγω πληθωρισμού στις περισσότερες αγορές, αλλά και λόγω των αλλαγών στην καταναλωτική συμπεριφορά. Μείωση καταγράφηκε παράλληλα το 2023 και στις εισαγωγές. Η αξία των εισαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 3,3 δισ. σημειώνοντας μείωση 9,2%. Η μείωση στις εισαγωγές ενδυμάτων ανήλθε σε ποσοστό 9,4%.