Τις επενδύσεις του στην ελληνική αγορά συνεχίζει ο όμιλος Σαράντη. Με στόχο να βελτιστοποιήσει την παραγωγική γραμμή, να αυξήσει την αποδοτικότητα και τη δυναμικότητα, καθώς και να συνδράμει ενεργά στην εξελικτική πορεία της χώρας, ο όμιλος ολοκλήρωσε πρόσφατα την επέκταση των χώρων παραγωγής και την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ, η οποία αυτοματοποιεί περαιτέρω τις διαδικασίες, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της βιομηχανικής μονάδας. Παράλληλα, ο όμιλος Σαράντη κάνει σχέδια και μελέτες αύξησης των επενδύσεων σε όλα του τα εργοστάσια στο προσεχές μέλλον.