Η Henkel δημοσίευσε πρόσφατα την 32η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία καταγράφονται τα επιτεύγματα και η πρόοδος για το 2022 σε σχέση με το Πλαίσιο Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030 και μετά. Το 2022, η Henkel αύξησε στο 70% το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται σήμερα στις 166 εγκαταστάσεις παραγωγής της σε όλο τον κόσμο. Επόμενος στόχος να φτάσει το 100% έως το 2030.

Δεδομένου ότι περισσότερο από το 70% του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας σχετίζεται με τη χρήση προϊόντων και την απόρριψη των συσκευασιών, έχει εντείνει, επίσης, τις επενδύσεις της σε Έρευνα και Ανάπτυξη, για να βελτιώσει τις φόρμουλες των προϊόντων της, προσφέροντας την ίδια ή καλύτερη απόδοση με λιγότερη χρήση ενέργειας και νερού με όσο το δυνατόν περισσότερη χρήση πρώτων υλών από ανανεώσιμες πηγές γίνεται.

Η Henkel επιπλέον, εργάζεται για την ανάπτυξη των βιομηχανικών συγκολλητικών και τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες της σε διάφορους κλάδους να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των πρακτικών και των προϊόντων τους. Όσον αφορά στα προϊόντα της, η Henkel διαθέτει πλέον 87% ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, με στόχο να φτάσει το 100% έως το 2025. Τέλος, σε επίπεδο κοινωνικής δέσμευσης, η ισότητα και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν κύριους πυλώνες της στρατηγικής της, η οποία μένει πιστή στην ενίσχυση ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος και στην ισότητα των φύλων. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν πλέον το 39% της διοίκησης της εταιρείας, με την πρόθεση το ποσοστό αυτό να φτάσει το 50% έως το 2025.