Η Henkel δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2023, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της παγκόσμιας βιώσιμης στρατηγικής της, ειδικότερα σε σχέση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, στοχεύοντας σε όλο και περισσότερο βιώσιμα προϊόντα, ενώ επεκτείνει το πρόγραμμα δέσμευσης των εργαζομένων της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία σημείωσε σημαντικές αλλαγές και πρόοδο σε θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, μειώνοντας το αποτύπωμα CO2 στην παραγωγή της κατά 61% ανά μετρικό τόνο προϊόντος (σε σύγκριση με το 2010), ενώ αύξησε το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 89%. Επίσης, η Henkel αύξησε το μερίδιο του ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες των προϊόντων της στο 19% παγκοσμίως. Παράλληλα, συνέχισε τις προσπάθειές της για την προστασία των φυσικών πόρων, όπως η υπεύθυνη χρήση πρώτων υλών (φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο).

Στα τέλη του 2023, η εταιρεία μπόρεσε να καλύψει το 96% της παγκόσμιας ζήτησης με βιώσιμα πιστοποιημένο φοινικέλαιο γιορτάζοντας 10 χρόνια συνεργασίας με τον οργανισμό Solidaridad. Αναφορικά με την πολιτική της για την ισότητα, διαφορετικότητα και συμπερίληψη, φιλοδοξεί να πετύχει την ισότητα σε όλα της τα διοικητικά επίπεδα έως το 2025, ενώ πέρυσι, το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις αυξήθηκε στο 39,5%. Παράλληλα, συνέχισε να εργάζεται για τον βιώσιμο μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου της και η μονάδα Henkel Consumer Brands παρουσίασε την πρωτοβουλία «It starts with us», με στόχο να παροτρύνει τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα προϊόντα με πιο αποδοτικό τρόπο για εξοικονόμηση πόρων. Τέλος, στοχεύει να προωθήσει περαιτέρω τη δέσμευση των εργαζομένων της για βιωσιμότητα.