Σημαντικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας της περιοχής, απέδωσε η ενεργός στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Συνολικά 15 επιχειρήσεις ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν σε δύο από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις μόδας, τη Munich Fabric Start (23-25/1/2024) στο Μόναχο και τη Momad (9-11/2/2024) στη Μαδρίτη.

Τα αποτελέσματα της συμμετοχής των επιχειρήσεων ήταν ιδιαίτερα θετικά, αφού πραγματοποίησαν 558 Β2B συναντήσεις με ξένους και έλληνες αγοραστές, οι οποίες είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα παραγγελίες ύψους 2,5-3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιούνται περίπου 1.000 επιχειρήσεις ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας (το 44% της χώρας), οι οποίες απασχολούν 12.000 εργαζόμενους (48% της χώρας) και πραγματοποιούν εξαγωγές 1,1 δισ. ευρώ (το 70% της χώρας). Πρόκειται για την 6η συνεχόμενη χρονιά που συμμετέχει η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕΕ, στις δύο εκθέσεις.

«Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών που κατέγραψε και φέτος η ελληνική ένδυση-κλωστοϋφαντουργία στις μεγαλύτερες κλαδικές εκθέσεις του εξωτερικού, επιβεβαιώνουν τη σταθερή επιλογή υποστήριξης του εξαγωγικού προσανατολισμού του κλάδου, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι και θα συνεχίσει να είναι, ουσιαστικός σύμμαχος των επιχειρήσεων ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας, που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας.