Σε καθεστώς πίεσης βρίσκεται από το 2023 το παγκόσμιο εμπόριο ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας. Σύμφωνα με ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου του 2023 από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας EURATEX, διαπιστώνεται μείωση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών. Μετά από μια καλή χρονιά το 2022, η ζήτηση σε πραγματικούς όρους ήταν ασθενής το 2023 στις περισσότερες περιοχές, ειδικά στην Ευρώπη αλλά και στη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Σε αντίθεση με τη σταθερή αύξηση του παγκόσμιου πραγματικού ΑΕΠ, η μείωση του εμπορίου συνδέεται με τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες είχαν καθοδική επίδραση στην κατανάλωση.

Συγκεκριμένα, το 2023 οι εξαγωγές ενδυμάτων της ΕΕ-27 σημείωσαν μείωση 3,4% σε αξία, από 39 δισ. ευρώ το 2022 σε 37 δισ. ευρώ το 2023 και μείωση 28,7 % σε όγκο, από 667 χιλιάδες τόνους σε 476 χιλιάδες τόνους. Οι 3 σημαντικότεροι πελάτες της ΕΕ που σημείωσαν μείωση είναι η Ελβετία με 7,6%, η Μεγάλη Βρετανία με 4,8% και οι ΗΠΑ με 7,9%. Οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας κατέγραψαν επίσης μείωση 4,2% σε αξία από 28,4 δισ. ευρώ το 2022 σε 27,2 δισ. ευρώ το 2023 και 8,2 % σε όγκο από 5 εκατ. τόνους σε 4,6 εκατ. τόνους. Η μείωση των εξαγωγών στις ΗΠΑ ανήλθε σε 7,6%, στη Μεγάλη Βρετανία σε 6,3% και στην Τουρκία 11%. Παρόμοια ήταν η εικόνα στις εισαγωγές, με ακόμη μεγαλύτερη μείωση σε αξία και σε όγκο, τόσο στην ένδυση όσο στην κλωστοϋφαντουργία.

Το 2023 οι εισαγωγές ενδυμάτων στην ΕΕ-27 σημείωσαν μείωση 16% σε αξία, από 99 δισ. ευρώ το 2022 σε 83 δισ. ευρώ το 2023 και μείωση 15,7 % σε όγκο, από 4,6 εκατ. τόνους σε 3,9 εκατ. τόνους. Οι 3 σημαντικότεροι προμηθευτές της ΕΕ σημείωσαν σημαντική μείωση: η Κίνα 21%, το Μπαγκλαντές 22% και η Τουρκία 14%. Ειδικά για το Μπαγκλαντές ήταν η πρώτη χρονιά μείωσης μετά το 2008 που κατέγραφε συνεχή εκρηκτική άνοδο. Ομοίως και οι εισαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας σημείωσαν μεγάλη μείωση 19,4% σε αξία, από 39 δισ. ευρώ το 2022 σε 32 δισ. ευρώ το 2023 και μείωση 10,7 % σε όγκο, από 8 εκατ. τόνους σε 7 εκατ. τόνους. Οι 3 σημαντικότεροι προμηθευτές της ΕΕ σημείωσαν σημαντική μείωση: η Κίνα 27%, η Τουρκία 19,3% και το Πακιστάν 19,2%.