Το influencer marketing αποτελεί πλέον ένα ισχυρό εργαλείο εμπορικής επικοινωνίας και, για τον λόγο αυτό, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ρυθμιστικών αρχών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και η Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας Ελλάδας (ΕΔΕΕ), ενθαρρύνοντας διαχρονικά την τήρηση της διαφημιστικής δεοντολογίας και τις βέλτιστες πρακτικές, επιθυμούν να διευκολύνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη συλλογική προσπάθεια που απαιτεί η αυτοδέσμευση.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησαν τον νέο Οδηγό Καλής Πρακτικής για το Influencer Marketing. Σκοπός του Οδηγού, τον οποίο προσυπογράφει και το ΣΕΕ, είναι:•Να ενημερώσει τα brands, τις εταιρείες που εκπροσωπούν/προωθούν influencers/υλοποιούν influencer καμπάνιες, αλλά και τους ίδιους τους influencers, για τις βέλτιστες πρακτικές στο influencer marketing.•Να παροτρύνει όλους τους παραπάνω να εφαρμόζουν τους νόμους της ΕΕ και της Ελλάδας που άπτονται της εμπορικής επικοινωνίας προϊόντων και υπηρεσιών (ενδεικτικά προστασία του καταναλωτή και του ανταγωνισμού, υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, προστασία προσωπικών δεδομένων κλπ). •Να διευκολύνει τους παραπάνω να εφαρμόζουν τις προβλέψεις του ΕΚΔ-Ε για κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας και, ειδικότερα, το νέο ειδικό Παράρτημα για το Influencer Marketing.Ο Οδηγός δημιουργήθηκε στα πρότυπα αντίστοιχων best practices από σημαντικές αγορές της ΕΕ και καλύπτει ευρύτατη γκάμα θεμάτων, από τη μέτρηση της διαφήμισης ως την ανάγκη να υπάρχει ένα σωστό, αναλυτικό brief και από την προστασία των παιδιών και άλλων ευαίσθητων ομάδων ως τη διαφάνεια στις αμοιβές και στη χρήση σημαντικά επεξεργασμένων εικόνων.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση των ΣΔΕ, ΕΔΕΕ και ΣΕΕ ότι η αυτοδέσμευση και η εφαρμογή καλών πρακτικών είναι προς το συμφέρον όλων όσοι ασχολούνται με το influencer marketing και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας, της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας. Ο ΣΔΕ, στην ανακοίνωσή του, ευχαριστεί θερμά την ΕΔΕΕ και το ΣΕΕ για την άριστη συνεργασία στη μακρά αυτή διαδικασία διαμόρφωσης του Παραρτήματος του ΕΚΔ-Ε και του Οδηγού Καλής Πρακτικής για το Influencer Marketing και τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου που συμμετείχαν στη σχετική διαβούλευση και συνέβαλαν καίρια στην πληρότητα των υλικών. Ο Οδηγός λειτουργεί συμπληρωματικά με το νέο ειδικό Παράρτημα του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας για το Influencer Marketing.