Τις ισχυρότερες πωλήσεις στην ιστορία του ομίλου κατέγραψε η Γρ. Σαράντης το 2023, βάσει των ενοποιημένων οικονομικών επιδόσεών της για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις το 2023 ανήλθαν σε 482,2 εκατ. ευρώ, έναντι 445,1εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένες κατά 8,3% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 47,1εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 45,9% σε σύγκριση με το 2022 με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 9,8% το 2023 έναντι 7,2% κατά το 2022. Τα καθαρά κέρδη το 2023 διαμορφώθηκαν στα 39,3εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 26,3 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένα κατά 49,6%.

Ο Γιάννης Μπούρας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε σχετικά: «Τηρώντας τη δέσμευσή μας για επένδυση και καινοτομία στις βασικές μας κατηγορίες, ενισχύοντας παράλληλα την απλοποίηση και αποτελεσματικότητα με στόχο τη δημιουργία αξίας και την απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό, ενώ επενδύουμε στους ανθρώπους μας αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες και ικανότητές τους, συνεχίζουμε την πορεία μας για τη δημιουργία περαιτέρω αξίας».