Πτωτικά κινήθηκαν τα περισσότερα μεγέθη στην αλυσίδα ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023. Η κύρια αιτία ήταν η μειωμένη ζήτηση από το εξωτερικό λόγω της μείωσης της κατανάλωσης στις κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές εξαιτίας του πληθωρισμού. Ειδικότερα, ο δείκτης παραγωγής σημείωσε μείωση 9,6% στην ένδυση και αντίστοιχα, μείωση 2,8% στην κλωστοϋφαντουργία. Λόγω της μειωμένης ζήτησης από το εξωτερικό, οι εξαγωγές κατέγραψαν πτώση 15,1%.

Σε αξία, οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 1,43 δισ. ευρώ από 1,68 δισ. ευρώ το 2022. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 22,7% και ανήλθαν σε 676 εκατ. ευρώ. Στην κλωστοϋφαντουργία, οι εξαγωγές, επίσης, μειώθηκαν κατά 9,3% και ανήλθαν σε 403 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα, του βαμβακιού, σημείωσαν μικρότερη μείωση κατά 4% και ανήλθαν σε 348 εκατ. ευρώ. Στις εισαγωγές, καταγράφηκε επίσης μείωση κατά 8,2%. Η μείωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών ανήλθε σε 6,6%, ενώ οι εισαγωγές ενδυμάτων μειώθηκαν κατά 8,1% και σε αξία διαμορφώθηκαν σε 1,9 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στην εγχώρια αγορά, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων κατέγραψαν άνοδο 11% στο εννεάμηνο και ανήλθαν σε αξία σε 2,05 δισ. ευρώ από 1,85 δισ. ευρώ το 2022.