Η VF Corporation δημοσιοποίησε την τελευταία της έκθεση DEI, την οποία ονομάζει IDEA (inclusion, diversity, equity, action) και η οποία δείχνει πρόοδο στην έμφυλη και φυλετική εκπροσώπηση, αλλά και προγράμματα που συμβάλλουν σε βελτιωμένη πρόσβαση για άτομα από ποικίλα υπόβαθρα. Η Lauren Guthrie, αρμόδια VP της VF, θεωρεί ότι το όφελος ξεπέρασε τους αριθμούς, καθώς η σχετική πρόοδος παρατηρήθηκε σε όλη την εταιρεία και δεν περιορίστηκε στις δράσεις του αρμόδιου τμήματος. Οι γυναίκες αποτελούν πλέον το 53,2% του προσωπικού και το 41,8% της ανώτερης διοίκησης.

Το 56,1% των νέων προσλήψεων το τελευταίο έτος ήταν γυναίκες, όπως και το 60,4% των προαγωγών, αν και σημειώθηκε αποχώρηση γυναικών από τις ανώτερες θέσεις σε ποσοστό 63,6%. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαφάνειας, η εταιρεία ενημερώνει λεπτομερώς σε τριμηνιαία βάση τους υπαλλήλους της, σχετικά με τις προσλήψεις, προαγωγές, αποχωρήσεις και μετακινήσεις.

(Πηγή: Wwd.com)