Την τελική έγκριση έδωσε χθες στη Fourlis το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την σύσταση της Trade Estates Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Trade Estates AEEAΠ). Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Fourlis, η οποία είναι αποκλειστικός franchisee της Intersport στην Ελλάδα, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 173,53 εκατ. ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trade Estates AEEAΠ συμπεριλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα του ομίλου, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Λιανικής Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας στο Σχηματάρι και τα Οινόφυτα, καθώς και επενδυτικό ακίνητο λιανικής του ομίλου στην Ελλάδα.

Σκοπός της Trade Estates AEEAΠ είναι να δραστηριοποιηθεί αμιγώς σε ακίνητα λιανικής αγοράς μεγάλης επιφάνειας «Big Bοxes» και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της απόκτησης νέων ακινήτων και εκτός ομίλου Fourlis, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας και απόδοσης.