Η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Spins μελέτησε τα στοιχεία του τελευταίου 12μήνου για την απόδοση της κατηγορίας ειδικής περιποίησης προσώπου στο Amazon. Η κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει ορούς, μάσκες και ειδικές θεραπείες, έφερε αυξημένα έσοδα κατά 1,2% τον Μάιο 2022 σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα. Σε σύνολο κατηγορίας, οι 4 υποκατηγορίες με τα μεγαλύτερα μερίδια είναι οι οροί με 42,5%, οι μάσκες με 28,4%, οι θεραπείες ακμής με 21,6% και η απολέπιση με 3,2%.

Στις μάσκες παρατηρήθηκε μεγάλη άνοδος πωλήσεων από τον Σεπτέμβριο 2020 κι έπειτα. Το ενδιαφέρον άρχισε να πέφτει γύρω στον Ιούλιο 2021 και από τότε κινείται πτωτικά ως και τον Μάιο 2022, καταλήγοντας σε μείωση 9,1% σε επίπεδο 12μήνου. Η υποκατηγορία θεραπείες ακμής, η οποία μεγαλώνει από τον Ιούνιο 2020, κατέληξε τον Μάιο 2022 σε αύξηση πωλήσεων 15,1% σε επίπεδο 12μήνου, μολονότι από τον Ιανουάριο κι έπειτα κινείται αργά πτωτικά. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ειδικά τα επιθέματα για σπυράκια, τείνουν να αγοράζονται σε μεγάλες συσκευασίες των 72 ή 96 επιθεμάτων, παρά σε συσκευασίες με λιγότερα τεμάχια.

(Πηγή: Spins.com)