Τα συµπεράσµατά της αναφορικά µε το lockdown και µε την πρώτη ηµέρα που εφαρµόστηκε η λύση «clickaway» έδωσε στη δηµοσιότητα η συνεχής, διεθνής έρευνα BrandIndex που διεξάγεται από την Focus Bari, Affiliate Partner της YouGov στην Ελλάδα. Η έρευνα δείχνει ότι, οι αµιγώς online retailers σηµειώνουν σηµαντική διαφορά σε θετικό buzz έναντι των µεγάλων omnichannel παικτών του λιανεµπορίου, µε αφετηρία την έναρξη του lockdown. To «σκέφτοµαι να ψωνίσω από εκεί στις επόµενες αγορές µου» είναι ο δείκτης της «περίσκεψης», δείκτης που αποτυπώνει µια τάση για µελλοντικές πωλήσεις. Στον συγκεκριµένο δείκτη, µε το ξεκίνηµα του lockdown, οι αµιγώς online retailers παίρνουν σαφές προβάδισµα, το οποίο καταφέρνουν να διατηρήσουν ακόµα και µετά το Black Friday. Σε όλη τη διάρκεια του lockdown, οι αµιγώς online retailers θεωρούνται ανώτεροι από τους omnichannel παίκτες αναφορικά µε το αντιλαµβανόµενο «value for money», ενώ τα πράγµατα ανατρέπονται την εβδοµάδα του Black Friday και αµέσως µετά, επανέρχονται. Όµως, οι µεγάλες, καθιερωµένες από χρόνια omnichanel µάρκες του λιανεµπορίου, κρατούν ηγετική θέση ως προς την αντιλαµβανόµενη ψηλή ποιότητα των προϊόντων τους, µε το «net quality index» τους να προηγείται. Η «ψαλίδα» φαίνεται να κλείνει στη «µετα-lockdown & Black Friday» περίοδο, αφήνοντας την προσδοκία για το αν αυτή τη τάση θα συνεχιστεί. Τέλος, είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι οι καταναλωτές δηλώνουν σχεδόν τον ίδιο βαθµό εµπειρίας και εξοικείωσης και µε τις δύο οµάδες λιανεµπορίου, ειδικά στην περίοδο του lockdown.