Έρευνα για τις µεταβολές στις στάσεις και τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων στη διάρκεια του δεύτερου Lockdown εκπόνησε το εργαστήριο Αγορά του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε δείγµα που ξεπερνάει τις 3.500 παρατηρήσεις. Σύµφωνα µε την έρευνα, τουλάχιστον ένας στους δύο βγήκαν την ηµέρα πριν το lockdown στην περιοχή τους, είτε για ψώνια είτε για να δουν φίλους και συγγενείς, ενώ τουλάχιστον ένας στους δύο δοκίµασαν κατά τη διάρκεια του πρώτου Lockdown για πρώτη φορά κάποιο είδος online αγοράς, συναλλαγής ή δραστηριότητας. 42% δοκίµασαν τηλεδιασκέψεις, 33% αγορές από εµπορικά καταστήµατα, 14% συναλλαγές µε το δηµόσιο και 13% αγορές από super market. Το πιο αξιοσηµείωτο είναι πως περισσότεροι από τους µισούς σκοπεύουν να συνεχίσουν κάποια ή κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες και µετά το τέλος του lockdown. Το Lockdown και η αναγκαστική στροφή στις online αγορές/δραστηριότητες οδήγησε στην αλλαγή στάσης απέναντι σε αυτές. Ένας στους δύο εξοικειώθηκαν και τις βρίσκουν πιο εύκολες, πιο γρήγορες και πιο χρήσιµες, ενώ ένας στους τρεις (37%) προτίθενται να χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία clickaway. Όσον αφορά στην Black Friday, ένας στους τρεις (36%) πραγµατοποίησαν αγορές, µε τη συµµετοχή να είναι ελαφρώς αυξηµένη σε σχέση µε το 2019 (34,3%). Η µέση δαπάνη ήταν επίσης ελαφρώς αυξηµένη, στα 229 ευρώ από 216 το 2019 ευρώ. Οι γυναίκες ξόδεψαν φέτος 196 ευρώ, σταθερά λιγότερα σε σχέση µε τους άνδρες, η µέση δαπάνη των οποίων ανήλθε σε 280 ευρώ. Σε ό,τι αφορά το είδος των αγορών, οι γυναίκες προτίµησαν ρούχα και παπούτσια (69%), καλλυντικά και είδη προσωπικής περιποίησης (39%) ενώ οι άνδρες ηλεκτρονικά (48%), ρούχα και παπούτσια (47%).