Η Estée Lauder μείωσε χθες τις ετήσιες προβλέψεις για τα κέρδη της και ανακοίνωσε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με στόχο την περικοπή 3% έως 5% του εργατικού δυναμικού της. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα το γ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 και αναμένει να αναλάβει δαπάνες αναδιάρθρωσης και άλλες δαπάνες μεταξύ 500 και 700 εκατ. δολαρίων, προ φόρων. Τον Ιούνιο του 2023, η Estée είχε περίπου 62.000 υπαλλήλους παγκοσμίως: 71% υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, 16% προσωρινά απασχολούμενους και 13% μερικής απασχόλησης. Το προηγούμενο τρίμηνο, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις δαπάνες της και να ανασυγκροτήσει τα περιθώρια κέρδους, είχε σχεδιάσει ένα πλάνο για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026. Τώρα αναμένει να αυξήσει τα λειτουργικά κέρδη της μέσω του σχεδίου ανάκαμψης κερδών κατά 1,1 έως 1,4 δισ. δολάρια.