Η Aveda ανακοίνωσε ότι έγινε πιστοποιημένη B Corporation, αναγνωρίζοντας και εμβαθύνοντας περαιτέρω την επί δεκαετίες δέσμευσή της στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη. Η επίτευξη της πιστοποίησης B Corp από το μη κερδοσκοπικό B Lab, επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Aveda και την ύπαρξη υπευθυνότητας και διαφάνειας σε όλη την επιχειρηματική της δραστηριότητα, πάντα με γνώμονα την αποστολή της. Με τη συμβολή του B Lab, η Aveda υποβλήθηκε σε αυστηρή και εκτενή εξέταση του συνολικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού της αντίκτυπου και αξιολογήθηκε σε πέντε πυλώνες: διακυβέρνηση, εργαζόμενοι, κοινότητα, περιβάλλον και καταναλωτές, και πέτυχε συνολική βαθμολογία αντίκτυπου 89,6, ενώ ο μ.ό. των εταιρειών που υποβλήθηκαν στην αξιολόγηση ανήλθε σε 50,9.

Στην πιστοποίηση της Aveda ως B Corp συνέβαλε η εσωτερική ολιστική και ποσοτική περιβαλλοντική βαθμολόγηση της εταιρείας, γνωστή ως Green Score, όπως οι ολοκληρωμένες παροχές που προσφέρονται στους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών αδειών και της επιδοτούμενης εξωτερικής παιδικής μέριμνας, καθώς και η εταιρική κουλτούρα της Aveda που δίνει έμφαση στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.