Στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών παρουσίασε την αναπτυξιακή στρατηγική της, τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της για το 2024, η Παπουτσάνης, στο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας. Η επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων, ποιοτικών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων προϊόντων, την εξωστρέφεια, και την επέκταση σε νέες αγορές και προϊοντικές κατηγορίες. Παρά τις προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, η εταιρεία προχωρά σε διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, ενίσχυση της παρουσίας των επωνύμων και ξενοδοχειακών προϊόντων στην αγορά, ανάπτυξη σημαντικών διεθνών συνεργασιών και εφαρμογή βιώσιμων επενδύσεων σε επίπεδο παραγωγής και προϊόντων.

Στους στρατηγικούς της στόχους αριθμεί την επιθετική ανάπτυξη των δικών της σημάτων, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και διαφοροποίηση του πελατολογίου της, την έμφαση στη βιώσιμη καινοτομία, την προσέλκυση future-ready ταλέντου και τη στήριξη της βιώσιμης, κερδοφόρου ανάπτυξης. Για το 2024, σύμφωνα με την παρουσίασή της, η Παπουτσάνης στοχεύει σε τζίρο 70 εκατ. ευρώ και κεφαλαιουχικές δαπάνες της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 37% θα κατευθυνθεί προς έργα ενεργειακής εξοικονόμησης και βιωσιμότητας. Εκτιμά πως η αύξηση του τζίρου θα προέλθει από περαιτέρω διείσδυση στην αγορά, από νέες κατηγορίες και κανάλια διανομής, καθώς και από γεωγραφική επέκταση.