Σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων κατά 36%, προ φόρων κέρδη ύψους 5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,9 εκατ. ευρώ το 2022, βελτιωμένα κατά 28% και κέρδη μετά φόρων ύψους 4,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,0 εκατ. ευρώ το 2022, βελτιωμένων κατά 36% κατέγραψε η Παπουτσάνης για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Ο Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε: «Το 2023, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, πετύχαμε σημαντική βελτίωση όλων των δεικτών κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, εστιάσαμε με επιτυχία στην αξιοποίηση των ωφελειών από την ολοκλήρωση του 3ετούς επενδυτικού πλάνου, την ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά λιανικής και την είσοδο στην αγορά οικιακής φροντίδας με ανταγωνιστικές προϊοντικές προτάσεις αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες με πολυεθνικές και άλλες εταιρείες που διευρύνουν την πελατειακή βάση σε διεθνές επίπεδο.

Όσον αφορά στο τρέχον έτος, παρά το ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον διεθνώς, η σταθεροποίηση του κόστους παραγωγής, οι ενθαρρυντικές προοπτικές της εγχώριας αγοράς, οι νέες σημαντικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί, και βέβαια η δέσμευσή μας για συνεχή επένδυση στην καινοτομία, την αειφορία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής μας πορείας όσον αφορά τον κύκλο εργασιών αλλά και των οικονομικών μας αποτελεσμάτων».

Στον πυλώνα των Επωνύμων προϊόντων παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες παρά την αυξημένη επένδυση σε προωθητικές ενέργειες και διαφήμιση, η οποία οδήγησε σε ενίσχυση των μεριδίων και βελτίωση της θέσης των προϊόντων στα σημεία πώλησης και τελικά σε αύξηση της κερδοφορίας τόσο σε απόλυτα νούμερα αλλά και περιθώρια, με το adjusted EBITDA επί των πωλήσεων να ανέρχεται στο 9% το 2023 έναντι 2% το 2022. Αυτή η τάση εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και κατά το 2024.