Η L’Oreal Hellas προστέθηκε στις εταιρείες που υποστηρίζουν το Planet Pledge στην Ελλάδα και δεσμεύονται να κάνουν το marketing δύναμη θετικής αλλαγής για το περι-βάλλον.
Το Planet Pledge αποτελεί μία παγκόσμια πρωτοβουλία της WFA, στην οποία συμμε-τέχουν 38 διεθνή brands και 27 εθνικοί Σύνδεσμοι, μεταξύ των οποίων και ο ΣΔΕ. Στην Ελλάδα, οι εταιρείες που έχουν γίνει #partoftheplan, εκτός από τη L’Oreal, είναι οι Arla, Danone, Ikea, Κωτσόβολος, Mastercard, Pepsico, Unilever και Vodafone.