Η Γρ. Σαράντης συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια από την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 1994. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «στη μακρόχρονη πορεία του, ο Όμιλος κατόρθωσε μέσα από το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής του να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά, και να αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα και κορυφαία brands. Η ισχυρή ανάπτυξη της επιχειρησιακής βάσης του Ομίλου με τη διερεύνηση ευκαιριών ανάπτυξης μέσω εξαγορών να ακολουθεί συμπληρωματικά, η συνεχής επένδυση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, και κυρίως η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων του Ομίλου και η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων τους συνηγόρησαν στο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξής του».

Και η ανακοίνωση συνεχίζει, αναφέροντας ότι: «Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από τεράστιες προκλήσεις σε οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, ο Όμιλος όχι μόνο κατόρθωσε να εδραιωθεί στην περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά διαμόρφωσε και ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό οργανισμό, που δεσμεύεται στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης».

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσφατα ο Όμιλος ανακοίνωσε την μετάβασή του στη νέα διοικητική δομή της εταιρείας, όπου τον ρόλο του Προέδρου αναλαμβάνει ο Κυριάκος Σαράντης με τον Γιάννη Μπούρα να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου. «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που σε ένα δυναμικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, ο Όμιλος Σαράντη κατόρθωσε να εδραιώσει την αξιοπιστία του και τη δύναμη των brands του.

Η προσήλωσή μας στη δημιουργία αξίας, στην καινοτομία, στους ανθρώπους μας και στην οργανωσιακή αριστεία ως εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας, μάς ανέδειξε ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου. Τα 30 χρόνια δραστηριοποίησής μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών επισφραγίζονται με την υλοποίηση ενός ισχυρού αναπτυξιακού πλάνου», σημειώνει ο Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη.