Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο όμιλος Σαράντη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιγράφει τις επενδύσεις του στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί τον πυρήνα του επιχειρηματικού του μοντέλου. Σε αυτό το πνεύμα, ο όμιλος ενισχύει τις “πράσινες” πρωτοβουλίες του, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο branding, με στόχο να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και να μυήσει τους καταναλωτές σε μια πιο οικολογική φιλοσοφία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ενέργειες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της συσκευασίας και υιοθέτηση πρακτικών αποβλήτων κυκλικής οικονομίας, στην προάσπιση της βιώσιμης και κυκλικής προμήθειας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σε επίπεδο παραγωγής, οι φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές αποτελούν κεντρικό στόχο του ομίλου, σε επίπεδο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες του τις παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Πολωνία και Ουκρανία και παράλληλα, επενδύει σταθερά σε συστήματα διαχείρισης ενέργειας: ISO 50001 στην Ελλάδα και σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO 14001 στην Ουκρανία.

Επιπρόσθετα, o όμιλος στοχεύει σε επίπεδο προϊόντος να κάνει χρήση πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προϊοντικές φόρμουλες του Bioten, που περιλαμβάνουν υψηλό ποσοστό συστατικών φυσικής προέλευσης, με εκχυλίσματα προερχόμενα από βιώσιμες πηγές, η συσκευασία τους είναι πλήρως ανακυκλώσιμη, και τα κουτιά των κρεμών είναι πιστοποιημένα από το FSC. Επίσης, έως το τέλος του 2021 αφαιρείται το πλαστικό σελοφάν από όλες τις εξωτερικές συσκευασίες των κρεμών προσώπου.