Η Γρ. Σαράντης ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στην από 13.05.2024 συνεδρίασή του, αποφάσισε την εκλογή του Κυριάκου Σαράντη, Εκτελεστικού Μέλους, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την απόδοση της ιδιότητας του Μη Εκτελεστικού Μέλους και την εκλογή του Γρηγόρη Σαράντη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) στον Γιάννη Μπούρα, Εκτελεστικό Μέλος, και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής: Κυριάκος Σαράντης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος, Γρηγόρης Σαράντης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Χρήστος Βάρσος, Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος, Ευάγγελος Σιαρλής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Ροζακέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μιχάλης Ήμελλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μαριάννα Πολιτοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Alexandra Gren, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο Κυριάκος Σαράντης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε: «Με τις ανωτέρω διοικητικές αλλαγές ολοκληρώνεται η μετάβαση στη νέα διοικητική δομή της εταιρείας. Σε ένα δυναμικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, βασιζόμαστε στα δυνατά μας σημεία για να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό οργανισμό. Ο Γιάννης Μπούρας με την ανάληψη του ρόλου του Διευθύνοντος Συμβούλου μαζί με τη διοικητική ομάδα του, συνεχίζει να επικεντρώνεται στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν κατά την Ημέρα Επενδυτών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Πιστεύουμε στη δημιουργία αξίας, στην καινοτομία, στους ανθρώπους μας και στην οργανωσιακή αριστεία ως εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας και την εδραίωση της ηγετικής μας θέσης στους κλάδους που μας ενδιαφέρουν».