Η συνέλευση των μετόχων της Benetton Group Srl ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του 2023 και διόρισε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Christian Coco (Πρόεδρο), Andrea Pezzangora και Claudio Sforza. Σε συνέχεια της Συνέλευσης των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Claudio Sforza Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Benetton.