Νέα θέση για την Άννα Κεχαΐδου στην Adidas, η οποία έχει αναλάβει Brand Communications & PR, Country Lead. Από τη νέα της θέση θα είναι υπεύθυνη για τον 360ο σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής της Αdidas για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα touchpoints (online & offline), με σκοπό να επηρεάσει το brand hype και ως εκ τούτου το μερίδιο αγοράς. Στις βασικές της αρμοδιότητες είναι: PR, Media Relations & Buying, Marketing Analytics, Strategy building, Events, Content Creation, People Leadership.

Η προηγούμενη θέση της ήταν Head of PR, Influencer Marketing & Digital Publishing – South East Europe. Η Άννα Κεχαΐδου συνεργάζεται για πάνω από 12 χρόνια με την Adidas. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στον σχεδιασμό στρατηγικής για τη μάρκα και εξειδικεύεται στους τομείς media planning, PR, digital & influencer publishing, event management, content creation, media relations, CRM, analytics, brand strategy, agency management και people leadership.