Στο πλαίσιο των αυξανόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, η Lancôme παρουσιάζει το παγκόσμιο πρόγραμμα βιωσιμότητας «Caring Together for a Happier Tomorrow», που περιλαμβάνει όλες τις φιλοδοξίες της μάρκας σε θέματα βιωσιμότητας και κοινωνικής ένταξης. Όπως αναφέρει η εταιρεία, από την ίδρυσή της, πριν από 85 χρόνια, έως και σήμερα «η Lancôme πρωτοστατεί στη φροντίδα και την προσφορά, δύο από τις θεμελιώδεις αξίες της μάρκας», ενώ παράλληλα έχει δεσμευτεί να οικοδομήσει ένα πιο ευτυχισμένο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, μέσω της δύναμης της φροντίδας.

Έτσι, επιταχύνει τον παγκόσμιο μετασχηματισμό της μέσα από τρεις πυλώνες: Τη δέσμευση για το περιβάλλον, τους καταναλωτές και τις γυναίκες. Η εταιρεία μέσα από αυτούς τους πυλώνες έχει ως στόχο να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και τους πόρους του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές, να προσφέρει προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα να ξαναγεμίζουν, να δέχονται ανταλλακτικό ή να ανακυκλώνονται – για να παροτρύνει τους καταναλωτές να κάνουν πιο βιώσιμες καταναλωτικές επιλογές – και τέλος να ενδυναμώσει τις γυναίκες, προσφέροντάς τους πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην καθοδήγηση και στην επιχειρηματικότητα. Ένας από τους στόχους της Lancôme είναι έως το 2030, η προμήθεια όλων των βασικών πρώτων υλών να πραγματοποιείται με κοινωνικά υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.