Η γρήγορη μόδα είναι σε θέση να ξανακερδίσει μεγάλο μέρος από το έδαφος που έχασε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με νέα μελέτη του Consumer and Retail Group της Alvarez & Marsal με τίτλο The New Evolution of Fast Fashion. Η έκθεση εξέτασε τον ρόλο και την επιρροή του fast fashion σε όλη τη βιομηχανία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες οφείλουν να αξιοποιούν τις νέες τάσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα, αλλιώς θα βγαίνουν χαμένες. Αν θέλει να επιτύχει μια μάρκα σήμερα, πρέπει να συντομεύσει τον χρόνο μεταξύ αρχικής ιδέας και τελικού προϊόντος, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις άστατες ανάγκες μιας καταναλωτικής βάσης με εμμονή στην τεχνολογία. Στο πλαίσιο της έρευνας ερωτήθηκαν περίπου 500 καταναλωτές στις ΗΠΑ, από 18 ως 65 ετών, τον περασμένο Ιούνιο.

Τα βασικά ευρήματα:
• Το 50% των ερωτηθέντων θέλει να αγοράσει μια νέα τάση της μόδας εντός της εβδομάδας που την ανακαλύπτει.
• Περίπου 40% των ερωτηθέντων στις ηλικίες 18-44 δήλωσε ότι θα άλλαζε μάρκα προκειμένου να αποκτήσει άμεσα είδος από νέα τάση.
• Το 49% δήλωσε ότι ψωνίζει νέες τάσεις διαδικτυακά και το 35% σε εμπορικά κέντρα.
• Το 30% αγοράζει κάποιο είδος γρήγορης μόδας τουλάχιστον μία αφορά την εβδομάδα, ενώ 65% αγοράζει περισσότερα είδη.

Η εναλλακτική ερμηνεία του «fast fashion»
Η έκθεση σημειώνει ότι η αυξημένη ζήτηση για αναλώσιμα ρούχα από τις εταιρείες γρήγορης μόδας δείχνει κυρίως την επιθυμία των καταναλωτών για πρόσβαση στις τελευταίες τάσεις, χωρίς αναμονή. Αυτό ισοδυναμεί ουσιαστικά με το αίτημα να λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις με γνώμονα τις γρήγορες τάσεις που υιοθετούνται άμεσα. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η έννοια της γρήγορης μόδας αρχικά προκαλούσε αρνητικούς συνειρμούς, αλλά, πλέον, φαίνεται ότι έχει να κάνει με την επιτάχυνση των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε το στάδιο του σχεδιασμού να απέχει λίγο από την αγορά, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ετικέτα πολυτελείας ή οικονομική. Υπογραμμίζει επίσης ότι κάθε εξέλιξη στις μάρκες γρήγορης μόδας κονταίνει όλο και περισσότερο τον χρόνο παραγωγής, ώστε να διαρκεί ακόμη και ένα δεκαπενθήμερο, κάτι που ανταμείβουν οι καταναλωτές.

Το brand loyalty παραμένει μεν, αλλά με ελαστικότητα
Στην έρευνα, περίπου μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα έψαχναν σε άλλο κατάστημα αν δεν έβρισκαν μια τάση και μόνο 30% δήλωσε ότι θα ξαναέψαχνε στο ίδιο κατάστημα. Το brand loyalty εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά αν κάτι δεν είναι διαθέσιμο στο κατάστημα πρώτης επιλογής, ο καταναλωτής, άστατος και ευκίνητος, δεν θα περιμένει, αλλά θα ψάξει αλλού.

(Πηγή: Wwd.com)