Τα funds που διαχειρίζονται οι ECM Partners και Metric Capital Partners LLP ανακοίνωσαν νέα επένδυση στη Famar, ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. Τα funds που διαχειρίζεται η ECM εξαγόρασαν τη Famar τον Μάρτιο 2020 με σκοπό να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις για να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις της εταιρείας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Famar έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις σε επίπεδο υπηρεσιών και ποιότητας και η εταιρεία σήμερα λειτουργεί με γνώμονα τα επίπεδα ποιότητας και υπηρεσιών που αναμένουν οι πελάτες της.
Ως μέρος της πιο πρόσφατης συναλλαγής, η ECM προέβη σε αύξηση των επενδύσεών της, αλλά και της ιδιοκτησίας της στη Famar, ενώ η MCP πραγματοποίησε σημαντική επένδυση και αναμένει να συμβάλλει στα πλάνα της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Η York Capital Management ολοκλήρωσε την επένδυσή της στην εταιρεία.