Στην αλλαγή της στρατηγικής της αποφάσισε να προχωρήσει η Watches of Switzerland Group, η οποία όπως ανακοίνωσε, στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξής της. Το νέο αναπτυξιακό της πλάνο έχει τρείς κύριες κατευθύνσεις: Την ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στον κλάδο των πολυτελών ρολογιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την αντίστοιχη ανάπτυξή της στις ΗΠΑ, καθώς και την είσοδό της στην αγορά της ΕΕ. Πρόκειται για μια φιλόδοξη στρατηγική μακροπρόθεσμου ορίζοντα, η υλοποίησή της οποίας θα ξεκινήσει το 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2026.

Η Watches of Switzerland έχει παρατηρήσει ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, καθώς η αγορά ρολογιών πολυτελείας είναι κατακερματισμένη, ενώ δεν έχουν γίνει σε αυτήν επενδύσεις από άλλες εταιρείες. Η συγκεκριμένη αγορά αναπτύχθηκε από το 2012 έως το 2019 με ένα ρυθμό 2% κατά μέσο όρο (CAGR), με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη να εντοπίζεται από το 2018 και μετά. Η εταιρεία εκτιμά ότι η αγορά των ΗΠΑ θα υπεραποδώσει τα επόμενα χρόνια, και θα επωφεληθεί από τις επενδύσεις που γίνονται στο λιανικό εμπόριο.

Σκοπεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξή της με το άνοιγμα νέων καταστημάτων, αλλά και μέσω συμφωνιών που θα τη βοηθήσουν να ενδυναμώσει το ψηφιακό της marketing και το e-commerce. Παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των ΗΠΑ, εντοπίζει και στην Ευρώπη και σχεδιάζει εξαγορές, δημιουργία νέων monobrand μπουτίκ, ανάπτυξη του travel retail και ενδυνάμωση του e-commerce.

Η εκτίμηση της Watches of Switzerland είναι ότι η ΕΕ θα συμβάλει με ποσοστό 5 – 8% στα συνολικά έσοδα του ομίλου. Σε ότι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, θα συνεχίσει να αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική αγορά για την εταιρεία, καθώς καταγράφει τις υψηλότερες κατά κεφαλήν δαπάνες σε ρολόγια πολυτελείας και εκτιμάται ότι η ανάπτυξή του κλάδου θα συνεχιστεί και την επόμενη 5ετία.

(Πηγή: FashionNetwork)