Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο σχεδιαστής μόδας και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας (ΕΕΣΜ) Κωνσταντίνος Τσιγαρός, με στόχο την ενίσχυση της ειδικότητας «Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος» και τη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας. Η συμφωνία επικυρώθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης επίδειξης μόδας «Ηχώ» που πραγματοποιήθηκε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Η Πρόεδρος της Ένωσης, Ορσαλία Παρθένη υπογράμμισε ότι «στην Ελλάδα η ανάγκη ανάδειξης νέων ταλέντων στις διαφορετικές ειδικότητες του χώρου της μόδας είναι πολύ σημαντική.

Γι’ αυτό και η ΕΕΣΜ, που αποτελεί τον κεντρικό θεσμό εκπροσώπησης των δημιουργικών επαγγελματιών του κλάδου, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη νέα αυτή συνεργασία. Με τις κοινές δράσεις μας ευελπιστούμε στη σταθερή στήριξη των μαθητευόμενων της ειδικότητας Υφάσματος-Ένδυσης των ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, ώστε να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι επαγγελματίες δημιουργοί σε μια αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται» υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «η ΕΕΣΜ στηρίζει την αντιστοίχιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, εστιάζοντας μέσω του μνημονίου συνεργασίας με τη ΔΥΠΑ στην αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας».

Το πλαίσιο του μνημονίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την εναρμόνιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος, την εξασφάλιση παροχής γνώσεων για την ομαλή μετάβαση των εκπαιδευόμενων από τις ΕΠΑΣ Μαθητείας σε καταξιωμένες επιχειρήσεις του κλάδου, την προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος, την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring and coaching) στους πρωτοετείς και δευτεροετείς μαθητές της ειδικότητας, την ενημέρωση των νέων για το τμήμα Υφάσματος-Ένδυσης της ΔΥΠΑ και τη συνεργασία για την υλοποίηση σχετικών δράσεων εξωστρέφειας, όπως εκθέσεις μόδας, ενημερωτικές ημερίδες, ημέρες σταδιοδρομίας, κ.ά.).