Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, τον Απρίλιο καταγράφηκε μικρή αύξηση 1,7% στις εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας. Συνολικά τον Απρίλιο του 2024 η αξία εξαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 150 εκατ. ευρώ έναντι 147 εκατ. ευρώ το 2023. Η αύξηση προήλθε από την αύξηση των εξαγωγών ενδυμάτων κατά 7,7%, που σε αξία ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 1,6% σημειώθηκε και στις εξαγωγές του βαμβακιού, ενώ μείωση κατά 7,4% κατέγραψαν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας. Η άνοδος στις εξαγωγές της ένδυσης ήρθε μετά από περίοδο 1,5 έτους συνεχούς πτωτικής πορείας και αποτελεί ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο γεγονός. Ωστόσο, η συνολική αξία των εξαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο τετράμηνο του 2024 ήταν πτωτική κατά 16% και ανήλθε σε 613 εκατ. ευρώ έναντι 735 εκατ. το 2023.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2024 οι εξαγωγές ενδυμάτων παρουσίασαν μείωση 11%, της κλωστοϋφαντουργίας 19% και του βαμβακιού 23%. Μείωση κατέγραψαν επίσης και οι εισαγωγές σε ποσοστό 3,8%. Για το σύνολο της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε αξία σε 1.090 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 1.136 εκατ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2023. Η μείωση των εισαγωγών της κλωστοϋφαντουργίας ήταν μεγαλύτερη και ανήλθε σε 10%, ενώ της ένδυσης ανήλθε σε 1,2%. Οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στην εγχώρια αγορά σημείωσαν αύξηση 10,7% τον Απρίλιο και ανήλθαν σε 231 εκατ. ευρώ. Το πρώτο τετράμηνο του 2024 η αξία των λιανικών πωλήσεων ενδυμάτων ανήλθε σε 912 εκατ. ευρώ , έναντι 866 εκατ. ευρώ το 2023 σημειώνοντας άνοδο 5,3%.