Πτωτικά κινήθηκαν τα περισσότερα μεγέθη στην αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023. Η κύρια αιτία ήταν η μειωμένη ζήτηση από το εξωτερικό λόγω της μείωσης της κατανάλωσης στις κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές εξαιτίας του πληθωρισμού. Ειδικότερα, o δείκτης παραγωγής σημείωσε μείωση 10,7% στην ένδυση και 0,5% στην κλωστοϋφαντουργία. Λόγω της μειωμένης ζήτησης από το εξωτερικό οι εξαγωγές κατέγραψαν πτώση 18%. Σε αξία, οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο δεκάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 1,56 δισ. ευρώ από 1,9 δισ. ευρώ το 2022.

Οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 22% και ανήλθαν σε 747 εκατ. ευρώ, ενώ στην κλωστοϋφαντουργία, οι εξαγωγές επίσης μειώθηκαν κατά 9,5% και ανήλθαν σε 442 εκατ. ευρώ. Τέλος οι εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα, του βαμβακιού, σημείωσαν πτώση 18,7% και ανήλθαν σε 368 εκατ. ευρώ. Στις εισαγωγές, καταγράφηκε επίσης μείωση κατά 8,5%. Η μείωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών ανήλθε σε 5,8%, ενώ οι εισαγωγές ενδυμάτων μειώθηκαν κατά 8,7% και σε αξία διαμορφώθηκαν σε 2,1 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στην εγχώρια αγορά, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων κατέγραψαν άνοδο 12% στο δεκάμηνο και ανήλθαν σε αξία σε 2,65 δισ. ευρώ από 2,35 δισ. ευρώ το 2022.