Μείωση της τάξης του 4% σημείωσαν το α’ εξάμηνο οι πωλήσεις της Παπουτσάνης, και διαμορφώθηκαν σε 32,2 εκατ. ευρώ έναντι 33,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε κατά την τρέχουσα περίοδο σε 18,0 εκατ. ευρώ έναντι 22,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, μειωμένη κατά 18% αντιπροσωπεύοντας το 56% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά στη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, το 24% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 21% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 39% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 16% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών. Η κατηγορία των επωνύμων προϊόντων παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 51% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2023, παρά τη σημαντική πτώση της αγοράς του αντισηπτικού στο οργανωμένο λιανεμπόριο (-56% για το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό).

Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η ανάπτυξη της κατηγορίας των επώνυμων προϊόντων ανέρχεται σε 76% και οφείλεται κατά το ήμισυ περίπου στη θετική συνεισφορά από την εξαγορά της σαπωνοποιίας Αρκάδι, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από οργανική ανάπτυξη των προϊόντων ευρείας διανομής. Τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης Παπουτσάνη κερδίζουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και παράλληλα έχουν υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό με πολύ καλές προοπτικές. Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων αναπτύχθηκαν κατά 1% , ενώ οι πωλήσεις των προϊόντων τρίτων μείωθηκαν κατά 15%.

Ο Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε: «Επενδύουμε συνεχώς σε νέα, ποιοτικά και εξειδικευμένα προϊόντα, αλλά και στην εξαγωγική μας δραστηριότητα, συνεχίζοντας, παρά τις προκλήσεις, το αναπτυξιακό μας πλάνο και ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές και για τους τέσσερεις τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία. Παράλληλα, έχοντας πρακτικά ολοκληρώσει το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τριετίας, είμαστε σε θέση να εξετάσουμε και να διεκδικήσουμε, με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας, νέα μεγάλα project».